online manga, webcomic, stripverhaal, drie kliene otaku, chibi, enchantalled

EnChantalled precenteerd Drie kleine otaku een kort verhaal over drie chibi otaku die een raar avontuur beleven. In manga stijl.