Over ons privacybeleid

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 15-5-2019.

EnChantalled geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van EnChantalled.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 24/04/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan jou uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kan je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, je vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

 

Over de gegevensverwerking

 

Hieronder kan je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 

 

Webwinkelsoftware en Webhosting

 

WooCommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Siteground. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Siteground heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Siteground is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

 

Reacties op onze blog

 

Als je reacties op ons blog achterlaat, verzamelen, verwerken en gebruiken we de door jou aangegeven naam, e-mailadres en ook je IP-adres en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen. Hierbij is alleen jouw aangegeven naam en jouw reactie voor andere gebruikers zichtbaar.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

 

E-mail en mailinglijsten

 

Activecampaign en Woocommerce

Onze website maakt gebruik van Activecampaign, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Sommige bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van Activecampaign. Andere bevestigingsmails worden verzonden via Woocommerce. Activecampaign zal uw naam, emailadres en eventueel andere gegevens nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door Activecampaign beveiligd opgeslagen. Activecampaign maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of emails worden geopend en gelezen. Activecampaign behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

 

Gmail

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Gmail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

 

Talk.to

Er zijn momenten dat je gebruik kan maken van de chat, om zo makkelijk aan ons een vraag te stellen. Deze fuctie is mogelijk gemaakt door Talk.to. Talk.to zal uw persoonsgevens en wat u met ons bespreekt nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Het gesprek wordt na afloop meteen verwijderd.

 

Payment processors

 

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. Mollie’s privecey verklaring vind je hier.

 

Klarna

Om je de betaalmethodes van Klarna aan te kunnen bieden, moeten we persoonsgegevens van je aan Klarna overdragen. Dat gebeurt alleen wanneer je kiest om te betalen met Klarna. Klarna gebruikt de gegevens om te beoordelen of je gebruikt kunt maken van de betaalmethodes. De persoonsgegevens zijn jouw naam, adres, telefoonnummer, betaalhistorie en de gegevens van jouw bestelling, zoals de betaalmethode, het afleveradres, de bestelde producten en dergelijke.

Jouw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.

iZettle

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen bij onze stand op conventies maken wij gebruik van het platform van iZettle. iZettle verwerkt jouw naam, eventueel e-mail adres en jouw betaalgegevens zoals jouw bankrekening- of creditcardnummer. iZettle heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. iZettle behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. iZettle deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van iZettle’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. iZettle bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Beoordelingen

 

Wanneer je een beoordeling achterlaat in de webshop, zal deze samen met de naam die je opgeeft voor andere te zien zijn in de webshop. Deze gegevens worden ook gedeelt met onze webhosting Siteground.

 

Verzenden en logistiek

 

Sendcloud

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om jouw pakket bij jou te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Sendcloud voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met Sendcloud delen. Sendcloud gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Sendcloud onderaannemers inschakelt, stelt Sendcloud jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Printful

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om jouw pakket bij jou te laten bezorgen. Wij werken daarom samen met Printful. Printful maakt namelijk een aantal van onze producten nadat je het bestel hebt. Zo voorkomen wij dat we voorraad van producten dat niet verkoopt, weg moeten gooien. Nadat Printful jou bestelling heeft gemaakt, sturen ze het direct naar je op. Je hebt het dus sneller in huis. Om dit te kunnen doen delen we jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met Printful. Printful gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Printful onderaannemers inschakelt, stelt Printful jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. Printful is gevestigd in USA en Europa.

 

Facturatie en boekhouden

 

Administratiekantoor Admiraal

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Administratiekantoor Admiraal. Wij delen jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen.  jouw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Administratiekantoor Admiraal is tot geheimhouding verplicht en zal jouw gegevens vertrouwelijk behandelen. Administratiekantoor Admiraal gebruikt jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

 

Externe verkoopkanalen

 

Naast de webshop enchantalled.com heeft EnChantalled ook een 2de shop bij Spreadshirt: https://shop.spreadshirt.nl/enchantalled/

Beide shops zijn verbonden met elkaar, voor jouw winkel gemak. Wel hebben ze een aparte winkelmand en wanneer je een bestellingen plaatst in de spreadshirt shop, doe je zaken met Spreadshirt. EnChantalled krijgt jouw persoonsgegevens niet te zien. Privecay verklaring van Spreadshirt vind je hier en helemaal onderaan de EnChantalled Spreadshirt shop, die wij ook wel de Boutique shop noem.

 

Doel van de gegevensverwerking

 

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek op een later moment contact met jou op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

De doelen puntsgewijs:
– Het afhandelen van jouw betaling

 

– Verzenden van onze nieuwsbrief (nadat je toestemming hebt gegeven)

 

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. Wij hebben jouw IP-adres geanuniemiseerd bij Google analitics, hierdoor is het niet meer te achterhalen van wie die IP-adres is (niet dat wij dat al konden, maar goed. Extra veiligheid).

 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan EnChantalled op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw gegevens zolang jij cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd.

Heb je een manga portret bij ons laten maken, dan zal de gebruikte foto 30 dagen na dat het portret in jouw bezit is vernietigd worden. Tenzij je ons toestemming hebt gegeven de foto samen met het portret op onze website en de EnChantalled socialmedia te plaatsten. In dat geval vernietigen we de foto, zodra we er geen gebruik meer van maken of wanneer jij jouw toestemming intrekt.

 

Uw rechten

 

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je zich op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar jouw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

 

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Mocht je een account bij EnChantalled.com aangemaakt hebben of lid zijn van de nieuwsbrief (VIP) dan heb je direct toegang tot jouw gegevens en kun je deze zelf gemakkelijk aanpassen. Voor de nieuwsbrief zit in de footer een link naar de pagina met jouw gegevens. Voor de webshop account kun je inloggen via My Account in de webshop, zodat je daar jouw gegevens kan aanpassen.

 

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

 

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over je die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

 

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van EnChantalled. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

 

Cookies

 

 

Als je geen behoefte meer hebt aan mijn cookies kun je de knop hieronder gebruiken om je eerder gemaakte keuze over cookies te verwijderen.
Je kunt dan opnieuw de keuze maken of je mijn cookies accepteert of niet.

Ik wil geen cookies meer

Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over jouw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die je aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van jouw gebruik van hun services.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Volgens de wet mogen wij cookies op jouw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven.

 

Noodzakelijk (16)

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaldatum

Type

__cfduid

tawk.to

Gebruikt door het inhoudsnetwerk, Cloudflare, om vertrouwd webverkeer te identificeren.

1 jaar

HTTP Cookie

__tawkuuid

enchantalled.com

Slaat het unieke ID op van de online chat sessie

10 jaar

HTTP Cookie

_ga

enchantalled.com

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

2 jaar

HTTP Cookie

_gat

enchantalled.com

Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen

Session

HTTP Cookie

_gid

enchantalled.com

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

Session

HTTP Cookie

complianceCookie

enchantalled.com

Slaat op of je akkoord bent gegaan met het gebruik van (één of meerdere) cookies op de website

27 dagen

HTTP Cookie

CookieConsent

enchantalled.com

Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein

1 jaar

HTTP Cookie

session_count

enchantalled.com

Slaat het unieke nummer van de huidige browser sessie op. Alle andere cookies worden gekoppeld aan dit sessie-nummer

Persistent

HTML Local Storage

ss

va.tawk.to

Online chat support

Session

HTTP Cookie

Tawk_59ce71ffc28eca75e4623275

enchantalled.com

Online chat support

10 jaar

HTTP Cookie

TawkConnectionTime

enchantalled.com

Slaat op hoe lang je verbonden bent geweest met de online chat functie

Session

HTTP Cookie

tawkUUID

va.tawk.to

Slaat het unieke ID op van de online chat sessie

1824999 dagen

HTTP Cookie

TawkWindowName

enchantalled.com

Genereerd een unieke naam voor het online chat scherm en slaat deze op

Session

HTML Local Storage

wc_cart_hash_#

enchantalled.com

Registreert een uniek ID die gebruikt wordt voor alle andere cookies m.b.t het winkelmandje

Session

HTML Local Storage

wc_fragments_#

enchantalled.com

Slaat HTML fragmenten op over de inhoud van het winkelmandje voor het generen van facturen

Session

HTML Local Storage

wordfence_verifiedHuman

enchantalled.com

Slaat een uniek ID op wanneer gecontroleerd is of de gebruiker een persoon is

Session

HTTP Cookie

Voorkeuren (2)

Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaldatum

Type

wfvt_#

enchantalled.com

Onthoudt de ingeleverde gegevens van de gebruiker wanneer een opmerking in een blogbericht wordt ingediend. Het doel is om formuliervelden automatisch in te vullen voor daaropvolgende opmerkingen, om tijd te besparen voor de gebruiker.

Session

HTTP Cookie

woocommerce_recently_viewed

enchantalled.com

Slaat de unieke IDs van de recentelijk bekeken producten in de webwinkel

Session

HTTP Cookie

Statistieken (1)

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaldatum

Type

clickcount

enchantalled.com

Slaat het aantal keer dat er ergens op de website geklikt is op

Session

HTML Local Storage

Marketing (5)

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaldatum

Type

boostpixel_cookie

enchantalled.com

Registreert een uniek ID om statistieken bij de houden voor Facebook over welke pagina’s van de website de gebruiker bezoekt

1 jaar

HTTP Cookie

cmp999802318

trackcmp.net

Registreert een uniek ID om statistieken bij de houden voor Active Campaign over welke pagina’s van de website de gebruiker bezoekt

29 dagen

HTTP Cookie

PREF

youtube.com

Registreert een unieke ID die door Google wordt gebruikt om statistieken bij te houden over hoe de bezoeker YouTube-video’s op verschillende websites gebruikt.

8 maanden

HTTP Cookie

VISITOR_INFO1_LIVE

youtube.com

Probeert de bandbreedte van gebruikers te schatten op pagina’s met geïntegreerde YouTube-video’s.

179 dagen

HTTP Cookie

YSC

youtube.com

Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video’s van YouTube de gebruiker heeft gezien.

Session

HTTP Cookie

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over jouw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier jouw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten.

Als je deze analytics cookies liever niet hebt kun je dat instellen met de Google Analytics Opt-out Browser Add-on

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser.

Weet je niet hoe dit moet? Klik dan hieronder op de link van je browser:

Google

Firefox

Windows

Safari

Of vind meer info op  https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot je verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contactgegevens

EnChantalled
Koperslagerstaart 49
1825DE Alkmaar Nederland
E enchantalled@gmail.com

Contactpersoon voor privacyzaken
Chantal Visser